Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 970
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Næringsdrift med gode inntjeningsmuligheter, og en ypperlig mulighet til å prøve seg i et interessant fag uten investeringrisiko. Listetak på 900 med naturlg avgang. Også søkere uten Lis 1 blir vurdert
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kjetil Meling Hetta
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 95940977
E-post: kjetil@hetta.no
Arbeidssted
Skeiane legesenter AS
Asheimveien 2
4318 SANDNES