Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Den ledige hjemmelen har listetak på 950 pasienter.
 • Det er plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert i Mandal. Det er for tiden lav vaktbelastning.
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen. Per dags dato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til hjemmelen.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid (ukedager).
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Fastleger må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.     
 • Ved tilsetting må det kunne legges fram en ny politiattest.
LiS1 som gjennomfører praksis i kommunehelsetjeneste oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes til stillingene/hjemlene forutsatt godkjent LIS1-tjeneste.

Personlige egenskaper:
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr:
Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste i Lindesnes kommune, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Utfordringene i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt, og vi kan tilby følgende:
 • Fastlønnsavtaler for leger som ønsker det.
 • Midlertidig kommunalt basistilskudd til selvstendig næringsdrivende fastleger med 50% per pasient opptil 1000 pasienter utover statlig basistilskudd, og dersom staten øker basistilskuddet utover årlig prisvekst, reduseres den kommunale basisfinansieringen tilsvarende.
 • Etableringsstøtte for næringsdrivende fastleger.
 • Kompensasjon av tapt arbeidsinntekt for fravær i forbindelse med egen sykdom/barns sykdom for næringsdrivende fastleger inntil 10 dager per kalenderår.
 • Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Kontaktperson
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Marnardal legesenter
Nordre Heddeland 22
4534 MARNARDAL