Bydel Alna har ledig ny fastlegehjemmel ved Furuset legesenter. Pasientlisten har listetak på 1 100, og 500 pasienter på listen p.t. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det
 
Det er seks fastleger ved Furuset legesenter, og legene deler på ulike roller i driften av senteret. Legesenteret er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med fire helsesekretærer i ulike stillingsstørrelser.
Legesenteret holder til i helt nye lokaler og har en moderne lab. Lokalene er moderne, lyse og trivelige, lokalisert like ved kollektivknutepunkt ved Furuset senter. Det benyttes per i dag WebMed journalsystem som er integrert med Norsk helsenett. Det er mulighet for video- og e-konsultasjoner.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Hjemmelen utlyses som såkalt nullhjemmel.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse.
 • Personlig egnethet og høy motivasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.

Vi tilbyr
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.
Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om 
Bydel Alna

Lønnstabell for Oslo Kommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Reza Amiry
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 909 66 181
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Furuset legesenter
Trygve Lies Plass 1
1051 OSLO
Søk på stillingen