Kort om arbeidsgiver

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder, hofte med mer. Tverrfaglig team utreder fatigue, hypermobilitet og senfølge Covid -19.

Vi jobber i henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger hvor vi møter pasientens utfordringer helhetlig, med et mestringsorientert fokus. Ultralyd benyttes i utredning ved lokaliserte plager. I regi av vår poliklinikk tilbys tverrfaglig gruppebehandling, lærings- og mestringskurs og noe individuell oppfølging. Poliklinikken har regelmessig samarbeid med nevrokirurgisk avdeling. Vi samarbeider også tett med Helse I arbeid, som er en del av vår avdeling. Studentundervisning, forskning og nasjonalt kvalitetsregister er også del av våre arbeidsoppgaver. Seksjonen har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 3 LIS-stillinger. Dette er et faglig spennende miljø med fokus på kvalitet og forbedring.

Vi har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering. Mulighet for forlengelse med hovedarbeidssted ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø. Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • LIS inngår i avdelingens rotasjonsplan i tråd med individuell utdanningsplan
 • 38 timers uke med obligatorisk deltakelse i primærvaktsjikt , 6 delt, samt UTA. 10 dager avspasering per år
 • Delta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteter
 • Den utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikk

Ved Fysikalskmedisinsk poliklinikk kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø. Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-/skjelettapparatet og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig og dels som tverrfaglig team, men all aktivitet er del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, fysioterapeuter, psykolog, og ergoterapeut).

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Stillingen kan være for deg som ønsker dette som del av utdanning som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Stillingen egner seg også svært godt for deg som ønsker sykehusåret i spesialistutdanning allmennmedisin
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Mulighet til å utdanne seg til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Faglig og personlig utvikling

Tiltredelse etter avtale.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Timo Leminen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40228257
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen