Har du lyst på en spennende, interessant og variert jobb i en kommune med høy aktivitet innen den kommunale helse og omsorgstjenesten?
 
Nesbyen kommune i Hallingdal har ledig 100 % fast stilling som kommunal lege. Det er gode lønnsbetingelser ved to alternativer som 100 % kommunal fastlønn eller fastlønn for deler av stillingen og en bonusavtale. Stillingen innebære både fastlegevirksomhet, kommunale allmennlegeoppgaver og legevakt. Fastlegevirksomheten vil være plassert ved Nesbyen legekontor som består av 3 fastleger som alle er spesialister i allmennmedisin og er samlokalisert med nyopprettet øre-nese-hals spesialist. Kommunen har også et fastlegekontor som ikke er samlokalisert med Nesbyen legekontor. Nesbyen legesenter driver også praksisundervisning av legestudenter.
 
Nesbyen legesenter har et godt utstyrt laboratorium, røntgen/gipsestue, ultralyd og akuttrom i en samlokalisering med ambulansetjeneste. Nyåpnet «familiens hus» er samlokalisert ved Nesbyen legesenter, hvor det er godt bemannet med helsesykepleiere. I tillegg til helsesykepleiere ved Helsestasjonen/skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, fysioterapitjenesten, barneverntjenesten, NAV ung, familievernkontoret, psykisk helse barn og unge og koordinerende enhet. Legesenteret er godt utstyrt med Pridok journalsystem, og har tilknytning til Norsk helsenett. Det er mulighet for e-konsultasjon, e-kontakt. Legesenteret holder høy faglig standard og har godt kvalifiserte og erfarne sykepleiere, bioingeniør, radiograf og helsesekretær. Daglegevakten er lokalisert ved legesenteret, som alle legene deltar i. Kommunens nattlegevakt er i et interkommunalt samarbeid og er lokalisert ved Hallingdal sjukestugu i Ål kommune.
 
De kommunale allmennlegeoppgavene er blant annet å være sykehjemslege ved den lokale korttids/rehabiliteringsavdelingen som omfatter utredning, medisinsk behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktige og engasjerte sykepleiere og øvrig helsepersonell på avdelingen. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg ønsker vi at legen bidrar i internundervisning, fagutvikling og systemarbeid på sykehjemmet. Cosdoc benyttes som elektronisk pasientjournal.
 
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnustjeneste eller LIS1 i hht helsepersonellregisteret
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller være under videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Egenskaper:
 • Interesse for og ønsker å jobbe med ulike allmennmedisinske fagområder
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel i forhold til hva som er kommunens behov
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God klinisk vurderingsevne
 • Interesse for utvikling
 • Ønske om å veilede andre
 
Vi tilbyr:
 • Fast ansettelse med gode lønnsbetingelser
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin og veiledning ved behov
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Faglig utvikling mulighet for nødvendige kurs
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 
Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Legen plikter å rette seg etter de endringer som måtte bli fastsatt. Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Søknadsfrist: 01.09.2022
 
Tiltredelse: Snarest, etter avtale)
 
Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Helse- og omsorg Randi Karin Rustand e-post: rkr@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.
 
Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.
 
Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier - Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.
 
VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nesbyen kommune
Kontaktperson
Navn: Randi Karin Rustand
Tittel: Kommunal sjef i Helse og omsorg
Telefon: 94783738
E-post: rkr@nesbyen.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Kommunal lege
Arbeidssted
Nesbyen legesenter
Jordeslykkja 6
Søk på stillingen