Kort om arbeidsgiver
Legeforeningen har i dag 5 veilederkoordinatorer i allmennmedisin.
En av disse går av med pensjon 31.12.2022 og vi søker derfor etter en gruppeveileder som vil være med på å videreutvikle denne delen av spesialistutdanningen for allmennleger.

Hovedoppgavene er å utdanne og etterutdanne nye gruppeveiledere og å drifte systemet med veiledningsgrupper i allmennmedisin både praktisk og pedagogisk. Dette innebærer blant annet å holde oversikt over venteliste, starte nye veiledningsgrupper etter behov, og å holde løpende kontakt med gruppeveiledere. Videre utarbeider koordinatorene konsepter og faglige veivisere til veiledningsgruppene.

Nødvendig kvalifikasjon:
Spesialist i allmennmedisin og utdannet gruppeveileder i allmennmedisin.

Vi ser etter en engasjert fastlege som er interessert i pedagogikk og veiledning av leger.

Stillingen krever tilstedeværelse én fast dag i uka i Legenes hus i Oslo (for tiden torsdager), i tillegg til bevegelig tid.

Ønsket tiltredelse er 1. november 2022. Stillingen rapporterer til utdanningssjef i seksjon for utdanning – drift, og er organisert som del av
Medisinsk fagavdeling i sekretariatet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til veilederkoordinator Kristin Prestegaard eller utdanningssjef Merete Dahl.

Vi ønsker søknad med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon.

Søknad sendes via Finn.no.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Prestegaard
Tittel: Veilederkoordinator
Telefon: 924 35 492
Navn: Merete Dahl
Tittel: Utdanningssjef
Telefon: 913 43 495
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legenes hus
Christiania Torv 5
0158 OSLO
Søk på stillingen