Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling rus- og avhengighetspoliklinikker har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og nasjonal kompetansesetjeneste TSB. Avdelingen samarbeider aktivt med flere forskningsmiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største poliklinikk med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde, Iladalen og Mortensrud, samt tjenester i hhv Oslo og Bredtveit fengsel. Vi gir tilbud om tverrfaglig vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgene steroider (AAS) og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Vår seksjon består av mange dyktige medarbeidere med stort engasjement. Vi har ansvaret for en svært variert pasientgruppe og vi jobber i skjæringspunktet mellom skadereduksjon og behandling. Dette skaper et faglig spenn og en dynamikk som den som tilsettes må trives med, og kjenne engasjement og motivasjon ovenfor.

Funksjonen som medisinskfaglig rådgiver er knyttet til fast overlegestilling. Funksjonen utgjør en del av stillingen (50 -70 % etter behov). Medisinskfaglig rådgiver deltar aktivt i seksjons ledergruppe med utvikling av seksjonens visjoner og mål, og bidrar til gjennomføring av seksjonens planer og strategiske fagutvikling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens ledergruppe, der helhetsblikk på prioriteringer og beslutninger er avgjørende.
 • Bidra til at pasientbehandlingen evalueres, kvalitetssikres og videreutvikles og er i samsvar med anerkjente faglige metoder og prinsipper.
 • Bidra til at utdanning av LIS er i samsvar med krav til læringsmål i spesialistutdanning for leger, selv veilede LIS og være veilederstøtte for øvrige overlegers oppfølging av LIS.
 • Sikre gode og oppdaterte rutiner og prosedyrer for det medisinskfaglige arbeidet i seksjonen, samt bidra til implementering av disse.
 • Ledelse av seksjonens legemøter; internundervisning, kompetanseheving, informasjonsutveksling, prioritering og håndtering av oppgaver opp imot legeressurser til enhver tid.
 • Klagesaksbehandling i samarbeid med enhetsledere, fag- og kvalitetsrådgiver og seksjonsleder.
 • Bistå i klinisk arbeid når dette er nødvendig for forsvarlig drift.
 • Støtte seksjonens arbeid med rekruttering og tilsetting av leger.
 • Støtte og bidra til seksjonens forskning/ forskningsstrategi.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning internt og eksternt.
 • Holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Overlege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Psykiatrikompetanse er ønskelig.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • du liker vår pasientgruppe, og vet viktigheten av fleksibilitet og individuelle vurderinger innenfor eksisterende rammer
 • du trives i en lederrolle og i lederstøttefunksjon
 • du har et helhetsblikk på organisasjonen, til det beste for pasienter og medarbeidere
 • du har god rolle- og systemforståelse
 • du er opptatt av samarbeid og dialog, internt og eksternt
 • du har stor arbeidskapasitet, og evner og trives med å ha mange baller i lufta
 • du har evne til prioritering, god struktur og arbeider systematisk
 • du er nytenkende og engasjert
 • du har godt humør, og er imøtekommende ovenfor pasienter, kolleger og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • Stort engasjement for faget og pasientene.
 • En arbeidsplass med fokus og struktur for kompetanseskaping- og bevaring.
 • Mulighet for å påvirke egen rolle i seksjonen.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Holter Huseby
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver.
Telefon: 47657538
E-post: camhus@ous-hf.no
Navn: Kine Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91838656
E-post: haukin@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, seksjonsledelse, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen