Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling Kristiansand har ledig  2 x 100% vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi.. Vikariatene har en varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Ved interne rokkeringer kan annen stilling bli ledig.

Spesialitet: generell kirurgi.

Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus, Kristiansand gir tellende tjeneste i grenspesialitetene karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og urologi

Overlegevaktordning er seksjonert med spesialister i gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi og urologi i egne vaktteam.

Vaktfunksjonen er dublert deler av døgnet. 2-delt vaktsjikt

SSHF har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Vakt,operasjon,poliklinikk og postarbeid

Kvalifikasjoner

  • Norsk legelisens
  • Arbeidserfaring fra kirurgisk avdeling ønskelig
  • Fastleger som ønsker praksis/erfaring fra kirurgisk avdeling kan også søke
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Paula Axelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92603769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen