Kort om arbeidsgiver
Legevaktslege i 'Nordsjøturnus' - Rana kommune

Rana interkommunale legevakt har 3 ledige stillinger for legevaktslege i «nordsjøturnus».
Kan du tenke deg å jobbe intensivt som lege med 2 uker på jobb etterfulgt av 4 uker fri? Da bør du vurdere å søke.

Rana interkommunale legevakt yter legevaktstjenester for befolkningen i Rana og Hemnes kommune. Legevakten tilbyr også legevaktsformidling for flere kommuner på Helgeland. Legevakten er velfungerende med stabil bemanning og er lokalisert i nye og funksjonelle lokaler på Selfors. Det er et godt fagmiljø med kompetente leger og sykepleiere.
Legevakten er bemannet med lege fra kl 1600-0800 på hverdager og hele døgnet i helg og på helgedager. Det er til enhver tid minst 1 sykepleier på jobb.

Det tilbys god lønn og en viss fleksibilitet i stillingsstørrelse. For lege som pendler til og fra i arbeidsperiodene dekkes reiseutgifter, bolig og leiebil.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling at akutt skade og sykdom. Utrykning må gjøres ved behov. Legen skal bidra til god samhandling mellom øvrig personell og eksterne aktører som ambulanse, AMK og poiliti.
Legen har arbeidsperioder på to uker og deretter fire uker fri. I arbeidsperiodene jobber legen 10-13 nattevakter a 12 timer (kl 2000-0800). Legen har bakvaktfunksjon for leger uten vaktkompetanse i hele arbeidsperioden.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og erfaring fra legevakt
  • Oppfylle kompetansekrav til lege i vakt jfr akuttmedisinforskriftens §7
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Søkere som er spesialist i allmennmedisin foretrekkes.
  • Ha førerkort klasse B
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
  • Referanser (To referanser må oppgis)
Har du spørsmål om fastlegehjemlene eller ansettelsesprosessen ta kontakt med Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 412 06 706 eller
e-post: frode.berg@rana.kommune.no

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 21.08.2022
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Telefon: 412 06 706
Hjemmeside
Arbeidssted
Legevakten
Sportsalleen 15
8613 MO I RANA
Søk på stillingen