Kort om arbeidsgiver

Barne- og Familietjenesten i Arna og Åsane, Bergen kommune har nå ledig 70% fast stilling for lege/legespesialist med engasjement for forebyggende helsearbeid. Arbeidet vil være på helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten. Tiltredelse så snart som mulig. 

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Ergo-fysioterapitjenesten for barn og unge og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.

Barne - og Familietjenesten i Arna og Åsane omfatter:

 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjon for barn 0-5 år
 • Skolehelsetjenesten 1.-10. trinn
 • Skolehelsetjenesten i videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom
 • Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge
 • Barne- og familiehjelpen

Vi er samlokalisert med barnevernstjenesten i nye fine lokaler sentralt i Åsane, Familiens hus, Åsamyrane 289. 

Vi har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge i alderen 0-20 år og skal blant annet fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader.

Arbeidsoppgaver

 • Helsestasjonstjeneste 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste grunnskoler
 • Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester innen 1. og 2. linjetjenesten, er en viktig del av arbeidet
 • Bidra til å sikre og utvikle den medisinskfaglige delen av tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen fra universitet
 • Autorisasjon som lege
 • Relevant spesialitet for målgruppen er ønskelig
 • Erfaring innen flerkulturelt arbeid er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Engasjement for forebyggende helsearbeid
 • Interesse for barn, unge og foreldre
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å organisere eget arbeid og å jobbe selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Et positivt, engasjerende og godt arbeidsmiljø
 • Godt etablert tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Fleksitidsordning
 • Ingen vaktordning ifht. andre kommunale tjenester
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tove Linn Øren
Tittel: Avdelingsleder helsestasjon
Telefon: 40 80 28 59
Navn: Sissel Åsen
Tittel: Avdelingsleder skolehelsetjenesten
Telefon: 40 81 67 55
Arbeidssted
Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane, Bergen kommune
Åsamyrane 289
5131 Nyborg
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image