Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for i overkant av 100 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Avdelingen er godkjent som gruppe 1 avdeling i indremedisin etter gammel spesialistordning, og kan per i dag tilby spesialisering etter ny ordning i alle de medisinske fagområdene unntatt nyresykdommer og geriatri. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Sykehuset har stor gastrokirurgisk virksomhet og ortopedi, kreftavdeling med områdefunksjon for stråleterapi, intensivavdeling, gyn/føde og ØNH avdeling. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.  

Det er på avdelinga ansatt 5 spesialister i hjertesykdommer. Det er godt utstyrt hjertelaboratorium med høy aktivitet. Alle de vanligste prosedyrene gjøres, som pacemakerinnleggelser og -kontroller, ultralyd/Doppler av hjertet, sykkelbelastninger etc. Det er dedikerte sykepleiere, ekkotekniker og etablert hjertesviktpoliklinikk. Årlig gjennomføres det totalt ca 4500 polikliniske konsultasjoner.

Ved avdelingen er det ledig fast 100 % stilling:

OVERLEGE I HJERTESYKDOMMER

Tiltredelse etter nærmere avtale med avdelingssjef/avdelingsoverlege. Det kan i tillegg bli mulighet for 1 års vikariat på seksjonen på grunn av avvikling av utdanningspermisjon og evt. annet fravær, vennligst oppgi om dette også er av interesse. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk, sengepost, intensiv/medisinsk overvåking og hjertelab
 • Supervisjon og veiledning av LIS 2/3 
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning  
 • Etter avtale kan det legges til rette for regelmessig poliklinikk på SIs spesialistsenter på Hadeland og/eller Valdres LMS

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig
 • Norsk spesialistgodkjenning i hjertesykdommer
 • Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktende avtale om gjennomføring av resterende tjeneste/utdanning

Personlige egenskaper

 • God faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Mulighet for å få dekket overgangsbolig

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: Tlf. 952 44 095
E-post: Anne.Kristine.Fagerheim@sykehuset-innlandet.no
Navn: Thomas Nomerstad
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90608750
E-post: Thomas.Nomerstad@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen