Bydel Østensjø har 39 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Bøler legesenter AS med oppstart 01.01.23.

Bøler legesenter AS er lokalisert ved Bøler senter. Bøler legesenter AS er et veldrevet og godt organisert legesenter med 3 erfarne fastleger og meget erfarent personale.
Legesenteret er organisert som AS og benytter Webmed journalsystem. Nåværende listelengde er 1150.
Bøler legesenter AS holder til i lyse, trivelige lokaler i tilknytning til Bøler senter. Det er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon - både buss og t-bane stopper like utenfor senteret. Legene på Bøler legesenter AS disponerer også to parkeringsplasser på baksiden av bygget om noen er avhengig av bil.

Det er et godt arbeidsmiljø - alle samarbeider godt og hjelper hverandre når det trengs.

Pasientpopulasjonen er hyggelig og variert og utgjør på mange måter et tverrsnitt av bydelens innbyggere, selv om mange pasienter også bor utenfor bydelen. Det er pasienter i alle aldre, familier med små barn, friske unge og kronisk syke mennesker i alle aldre.

Det er for tiden ingen kommunale avtaler knyttet til hjemmelen.

Driftsoppgavene fordeles mellom legene på senteret etter nærmere avtale.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner med fokus på samhandling
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Vi tilbyr
 • Fastlegehjemmel i en attraktiv bydel med dyktige kolleger.
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!

Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder. Samskaping og innbyggerinvolvering benyttes som metoder for å tilby innbyggerne tilpassede tjenester. Les mer om bydelen her: www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelostensjo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkere føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Pernille Willersrud
Tittel: Fastlege, hjemmelshaver
Telefon: 90102641
E-post: pernille.willersrud@rocketmail.com
Navn: Hans Hedlin
Tittel: Fastlege
Telefon: 92887394
E-post: hahedlin@hotmail.com
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bøler Legesenter
Utmarkveien 1
0689 OSLO
Søk på stillingen