Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Skedsmokorset legesenter

Det er ledig fastlegehjemmel fra 16. januar 2023, da hjemmelshaver skal gå av med alderspensjon. Nåværende listelengde er ca. 750 pasienter.
 
Skedsmokorset legesenter har lyse, trivelige og nyoppussede lokaler i 2. etg. i Skedsmo Senter. Rimelig husleieavtale. Legesenteret ligger like ved E6, 8 km fra Oslo. Gode parkeringsforhold.
 
Legegruppen består i dag av 6 fastleger. Fra januar 2023 utvides legegruppen til 7 fastleger, alle spesialister i allmennmedisin.  Meget godt og stabilt kollegialt miljø.  Gode samarbeidsforhold med helseavdelingen i kommunen.

Legesenteret er veldrevet og velutstyrt med bl.a. EKG, 24-timers blodtrykksmåling og spirometri. Egne rom for gynekologi og skiftestue for kirurgi/sårbehandling. Vi har eget laboratorium med en rekke hurtigtester, samt sendeprøver. 5 erfarne og dyktige legesekretærer i til sammen 3,9 stillinger.

Legesenteret er organisert som aksjeselskap og legene er selvstendig næringsdrivende. Driften av senteret deles mellom legene, og det er kollegial fraværsdekning ved kurs og ferier.
 
Legesenteret benytter WebMed journalsystem, som nå er velfungerende, rimelig og med rask og god support. Convene betalingsterminal.
 
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets interne samarbeidsavtale.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Attester og vitnemål tas med til intervju.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Mulighet for deltakelse i interkommunal legevakt i Lillestrøm. Lillestrøm kommune har daglegevakt og 2 legevaktbiler med egne ansatte leger
 • Delta i drift av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søker som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Interesse for drift av legesenter
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bettina Caroline Fossberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 950 92 794
E-post: bettinacaroline.fossberg@lillestrom.kommune.no
Navn: Marius Kjær Trudvang
Tittel: Fastlege
Telefon: 957 86 122
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Referansenr. 4548394366
Arbeidssted
Skedsmokorset legesenter
Furuholtet 3
2020 SKEDSMOKORSET
Søk på stillingen