Kort om arbeidsgiver

Stord Sjukehus har ledig fast stilling for Lis 2/3  innen fagfeltetet Ortopedi med oppstart 01.09.22.

Stord sjukehus har 3,5 års teljande tjeneste for spesialisering innan ortopedi. Vi har seks stk  Lis 2/3  i spesialisering ved kirurgisk seksjon. 3 stk er knytt til Ortopedi og 3 stk er knytt til generell/gastro kirurgi.  Det er 6 delt tjeneste med vaktansvar for både kirurgi og ortopedi på vaktid.

Gruppe 1 - tjenesten vil foregå ved  Helse Bergen etter nærare avtale. Stord sjukehus er et lokalsjukehus med akuttfunksjoner. Vi gjennomfører ca 2500 operasjoner årlig.  

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid på kirurgisk sengepost, operasjonsavdeling og polikliklinikker
 • Felles vaktberedsskap  for fagområda generell kirurgi og ortopedi på kveld og helg.  
 • Du vil raskt få selvstendige poliklinikkdager, med bruddkontroller og små innrep.
 • Vegleieing av Lis 1 legar
 • Ansvar for å hjelpe Lis 1 på skadepol kveld/natt/helg
 • konsultasjoner på sår poliklinikk
 • Assistere overlege under operasjoner  
 • Visittarbeid
 • Undervisning på fellesmøter med legegruppene 

Kvalifikasjonar

 • Må ha gjennomført Lis 1 tjeneste 
 • Norsk autorisasjon som lege er eit krav 
 • Må beherske norsk munnlig og skriftlig godt 

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Sjølvstendig 
 • Arbeidsam 
 • Lærevillig  
 • Faglig fokus  
 • Trivst i eit aktivt og travelt miljø 
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Lika utfordringar og det å spele på lag med andre medarbeidarar  

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinkomst
 • Konkurransedyktige pensjonsordning, yrkesskadefrorsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt faglig nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv- bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling. 
 • Bolig i nærheten av sykehuset ved behov.

 

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjons overlege kirurgi
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar kirurgi
Telefon: 53491039
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon, Stord sjukehus, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 Stord
Søk på stillingen