Kort om arbeidsgiver

I UNN Tromsø utgjør nevrologi sammen med hud og venerologi, klinisk nevrofysiologi og revmatologi fagene i avdelingen NEHR. Hvert fagområde har egen poliklinikk, mens vi har felles sengepost. Slagenheten flyttet høsten 2019 inn i nye lokaler, mens annen nevrologi ble igjen i den felles sengeposten. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, epilepsi, Parkinson og søvnsykdommer. Avdelingen driver også Nevromuskulært kompetansesenter, som er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Ambulering i Troms og Finnmark er basert på frivillighet og drives i henhold til egen avtale. Avdelingen har høy forskningsaktivitet. Vi har et godt samarbeid med universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, og har omfattende undervisningsoppgaver for bl.a. medisin- og tannlegestudenter. 

Vi har ledig fast overlegestilling fra januar 2023. 

Arbeidsoppgaver

 • 8 - 10-delt bakvaktsjikt
 • Sengepost slagenhet og generell nevrologi
 • Poliklinikk
 • Veiledning og supervisjon av LIS og medisinerstudenter
 • Deltakelse i fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nevrologi
 • Generelt gode fagkunnskaper, da tjenesten består i å lede arbeidet på sengeposten, poliklinisk virksomhet og ambulant virksomhet
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid
 • God til å samarbeide i team
 • Nytenkende, engasjert og med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Evne til å kommunisere godt med pasient, pårørende og kollegaer
 • Personlige egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å delta i et spennende og engasjert fagmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Linn Hofsøy Steffensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91306517
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø
Søk på stillingen