Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Ønsker du å bli fastlege ved et spennende og moderne legesenter? 

Mysen legesenter har ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege for snarlig oppstart. Hjemmelshaver har sagt opp sin stilling og fratrer i september 2022. Stillingen vil være mulig å tiltre før dette hvis ønskelig, eventuelt som vikar.

Mysen legesenter er lokalisert midt i Mysen sentrum med trivelige, lyse og tidsriktige lokaler, og i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Legesenteret er veletablert med erfarne og hyggelige kolleger og gode rutiner. Legesenteret tar snarlig i bruk Webmed journalsystem, som det er lett å koble seg til fra hjemmekontor. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger.

Legesentret har 4 fastlegehjemler, 1 Lis1 og dyktige helsesekretærer. Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS-tilskudd. Det er to erfarne spesialister og en ALIS med næringsdrift ved senteret.

PS! Kommunen har i tillegg vedtatt å øke basistilskuddet for fastlegene med 50% fra 1. august i år! Ta kontakt for nærmere opplysninger.

Om stillingen
Listetak er i dag på 1300 pasienter.

Nåværende hjemmelsinnehaver har ingen kommunale oppgaver.

Stillingen lyses ut som selvstendig næringsdrift. Ved tildeling av hjemmel følger videre forhandling om overtagelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.
Deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet.
Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen.
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene.
Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
  • Lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin.
  • Norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. 
  • Rett til Helforefusjon.
  • Beherske norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
Legesentret søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt miljø.
Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, personlig egnethet og samarbeidsevner tillegges avgjørende vekt. 
Kandidaten må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
Kandidaten må være tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo.
 
Vi tilbyr
  • ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering.
  • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
  • Faglig oppdatering og videreutvikling.
  • Dyktige helsesekretærer.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Leder legetjenesten, Jan Børre Johansen, tlf. 482 90 161
Mail: jan.johansen@io.kommune.no

Mysen legesenter, v/Bente F Løken, tlf. 92699444
Mail: bentefloken@gmail.com

Hjemmelshaver Tatjana Haddeland, tlf. 99421561

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Navn: Mysen legesenter, v/Bente F Løken
Telefon: 92699444
E-post: bentefloken@gmail.com
Navn: Tatjana Haddeland
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 99421561
Arbeidssted
Jernbanegata 11b
1850 MYSEN