Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. 

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en ny hjemmel ved Kalvskinnet legesenter fra 2022. 

Kalvskinnet legesenter er et veldrevet 5-legesenter i Trondheim sentrum. Legesenteret ble grunnlagt i 1992, og bruker journalsystemet CGM Allmenn. Legesenter har et veldig godt arbeidsmiljø, og har stabile, dyktige og erfarne helsesekretærer. Det er gode rutiner for interne møter og deltagelse i internundervisning på senteret. Legene har vært aktive innenfor veiledning av allmennleger og undervisning av medisinstudenter.

Hjemmelen har per i dag 100 pasienter. Det vil gjøres uttrekk fra de andre listene ved senteret, slik at hjemmelen vil ha flere pasienter tilknyttet ved oppstart. Detaljer rundt dette klareres nærere i dialog med de øvrige legene. Ny hjemmelshaver bestemmer endelig listestørrelse selv.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. desember 2022.  Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden. For
mer informasjon, ta kontakt med senterleder Finn Høivik, telefon 926 17 984. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten. Oppstart med redusert liste.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis.
 • Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har per tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Erling Skakkes gate 49B
7012 TRONDHEIM
Søk på stillingen