Geriatrisk avdeling utlyser fast stilling som LIS i geriatri 

Avdelingen består av ett sengeområde med 23 senger, geriatrisk poliklinikk med hovedvekt på kognitiv utredning, fallutredning og preoperative vurderinger samt en legeseksjon med eget tertiærvaktlag. Legeseksjonen består i dag av 18 legeårsverk fordelt på overleger og leger i spesialisering, inkl. LIS1.

Vi har daglig ortogeriatri i Ortopedisk klinikk og ukentlig tilsynsvirksomhet ved Alderspsykiatrisk avdeling. Avdelingen har avtaler med Nevrologisk avdeling og Alderspsykiatrisk avdeling for å dekke spesialisering i geriatri i ny ordning. Det utarbeides individuell utdanningsplan, avdelingen har utdanningsansvarlig overlege og LIS får egen veileder som er spesialist i geriatri. 

Ahus har i sin utviklingsplan for 2017-2035, at sykehuset spesielt skal satse på eldremedisin, sammen med kreft, psykisk helsevern og den akutt syke pasienten. Avdelingen bidrar i prosjekter for et mer demensvennlig sykehus og integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre. I tillegg blir det viktig å styrke samarbeidet med andre avdelinger som behandler pasienter som kan ha nytte av en geriatrisk tilnærming.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består hovedsakelig av klinisk arbeid på sengepost samt deltakelse i divisjonens vaktordning i det indremedisinske vaktlaget i Akuttmottaket.
 • Med økende erfaring vil LIS inkluderes i poliklinikk, ortogeriatri og tilsynsfunksjoner for å oppnå læringsmålene i geriatri.
 • Det vil legges til rette for nødvendig tjeneste ved Nevrologisk avdeling og Alderspsykiatrisk avdeling. 
 • Avhengig av erfaring og kvalifikasjoner, samt divisjonens behov, vil det være aktuelt å rotere til andre avdelinger på Ahus for å fullføre læringsmålene for LIS2.
 • Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av kolleger og medisinstudenter.
 • Organiseringen av sykehuset innebærer at det kan være nødvendig med arbeid andre steder enn Ahus Nordbyhagen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker lege som har fullført LIS1 og har minst to års erfaring som LIS2 i indremedisin.
 • Erfaring fra sykehusgeriatri vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Den som ansettes må ha et oppriktig ønske om geriatri! Dette innebærer å ha tenkt gjennom og erfart/reflektert rundt fagets særegenheter og hva jobben krever.
 • Faglig trygghet, tålmodighet og gode samarbeidsevner er viktig.
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasient, pårørende og kolleger er nødvendig for å jobbe i tverrfaglig team.
 • Vi ser etter en som er ivrig i tjenesten og har lyst til å utfordres for å være med på å utvikle både seg selv og avdelingen fremover.  
 • Hvis du kan kjenne deg igjen i at "skrøpelighet er vår styrke" så håper vi du søker.   

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr varierte, faglige utfordringer i en avdeling i stadig utvikling.
 • Avdelingen har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med blide medarbeidere som stadig prøver å finne ut hva som er viktig for pasienten!
 • Forskning har vært en underutviklet del av avdelingen siden starten i 2013, men forventes å ta seg opp, for vi har fra august i år ansatt en professor II.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marte R Mellingsæter
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92449235
Hjemmeside
Arbeidssted
Geriatrisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen