Kort om arbeidsgiver
Har du hjerte for eldreomsorg og ønsker å jobbe i et engasjert team?

Er du tydelig, positiv, raus og engasjert? Motiveres du av tanken på å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent, dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø?

Siljuslåtten sykehjem søker lege som har interesse for geriatri og palliasjon.

Sykehjem åpnet april 2019 og har 90 lantidsbeboere. Sykehjemmet drives av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsdagen på Siljuslåtten sykehjemmet er svært variert og spennende.
 • Sykehjemmet har bruk for en lege som ønsker å gjøre en forskjell i eldreomsorgen.
 • Her er et stort spenn av utfordringer både innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer.
 • Legen inngår i sykehjemmets tverrfaglige team og arbeider tett opp mot øvrige yrkesgrupper.
 • Legen har det medisinsk faglige ansvaret ved sykehjemmet.
 • Mottak og oppfølging av beboere, utredning og behandling, både i kurativ og palliativ fase.
 • Veilede og undervise beboere, pårørende, kollega og studenter.
 • Delta i utvikling og forbedringsarbeid.
 • Legen inngår i ledergruppen ved sykehjemmet.
 
Kvalifikasjoner
 • Beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Er samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Ønskelig med erfaring og interesse innen eldreomsorg og palliasjon. 

Personlige egenskaper
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Faglig sterk og ha evne til å dele kunnskap
 • Kunne arbeide tverrfaglig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Søkere må være lojal motStiftelsens verdigrunnlag

Vi tilbyr
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Siljuslåtten sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Alexander Petersen
Tittel: Sykepleiefaglig leder
Telefon: 45461946
E-post: alexander.petersen@siljuslatten.no
Navn: Marion Ytre-Arne Kvamme
Tittel: Institusjonssjef på Siljuslåtten sykehjem
Telefon: 92437474
E-post: marion.kvamme@siljuslatten.no
Arbeidssted
Harald Sæveruds veg 32
5239 RÅDAL
Søk på stillingen