Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling er den største avdelinga ved Ålesund sjukehus. Den består av 3 sengepostar (70 senger), poliklinikkar, dialyseining og  6 intensivsenger. Avdelinga har fagseksjonar innanfor nyresjukdomar, lungesjukdomar, blodsjukdomar, hjartesjukdomar, diabetes- og stoffskiftesjukdomar, mage/tarmsjukdomar,  intensivbehandling og infeksjonssjukdomar samt alderssjukdommar og hjerneslag.

Endokrinologisk seksjon er ein liten seksjon der endokrinolog og diabetessjukepleiarar arbeider tett saman i team.  Vi har også tilgang til KEF. Vi har ikkje eigen sengepost, men låner senger på nyreseksjon ved behov. Å ha tilsyn med, og vere tilgjengeleg for, innlagte pasientar samt  å ha eit nært samarbeid med andre fagområder, er viktige oppgåver i arbeidskvardagen vår. Poliklinikkarbeidet er variert, og omhandlar alle deler av endokrinologien,

Vi har tett samarbeid med endokrinkirurg lokalt, og også ved universitetsjukehus.  Vi har dyktige sjukepleiarar, som gjennomfører sjølvstendige konsultasjoner og konfererer med lege ved behov. I tillegg til pasientnært arbeid held vi regelmessige kurs for diabetespasientar og vi arbeider digitalt opp mot pasientar og fastlegar. Nytt av året er at vi innfører brukarstyrt poliklinikk for ein del av pasientane våre med type 1 diabetes. 

Seksjonen har ledig fast stilling for overlege i endokrinologi. Oppstartdato etter nærare avtale med seksjonsleiar.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk, tilsyn på andre avdelinga og rådgjeving til fastlegar
 • Supervisjon og rettleiing av LIS
 • Deltaking i avdelinga si vaktordning
 • Medvirke til utvikling av seksjonen og avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Det er krav om at den som blir tilsett mestrar norsk, eller eit anna skandinavisk språk, skriftleg og muntleg, på eit nivå som er tilstrekkeleg for forsvarleg
  yrkesutøving

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jørn-Åge Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70105651
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen