Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi er en stor avdeling med bred og høy faglig kompetanse. Legegruppen er stor og stabil. Barne- og ungdomspsykiatri er et
satsningsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i dette utviklingsarbeidet. Er dette deg? Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!

BUPA består av dag/døgn-enheter og poliklinikker lokalisert ulike steder i Oslo. LIS jobber både i tverrfaglige team og selvstendig. LIS får avtalt fordypningstid, tett veiledning av overlege på enheten og deltar i undervisning i BUPA. BUPA samarbeider godt med sykehusets øvrige klinikker, og du vil kunne gjennomføre hele spesialistutdanningen ved Oslo Universitetssykehus. Ved noen tjenestesteder må vakt påregnes. Er du allmennlege og trenger erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.

Vi lyser nå ut ett vikariat på 10 måneder i forbindelse med at en vår LIS-leger skal ut i permisjon. Mulighet for forlengelse.

Det gjøres oppmerksom på at stillingsannonse med utlysning av ordinære rotasjonsstillinger med oppstart 1. mars 2023 vil legges ut i løpet av høsten.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i
  Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og faglige utfordringer
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt program
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ruth-Kari Ramleth
Tittel: Medisinskfaglig Rådgiver
Telefon: 90086489
Navn: Olav Berg
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 45098994
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Søk på stillingen