10 måneders vikariat som selvstendig næringsdrivende fastlege. ALIS-avtale tilbys til leger i spesialisering etter ny ordning.  

Kongsberg kommune har ca. 27.500 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri og Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen.  

Fastlegevikar søkes for perioden 01.10.22 - 31.07.23.
Vi lyser ut fastlegevikariat da to av våre fastleger skal ha hver sin periode med pappapermisjon etter hverandre. Begge leger har 1000 pasienter på sine lister, og er selvstendig næringsdrivende. Veiledning og ALIS-avtale tilbys den som ansettes i vikariatet.  

Møllebakken Legekontor er et hyggelig og veldrevet legesenter. Vi er et ungt kollegium med tre fastleger og to dyktige, fulltidsansatte helsesekretærer. Våren 2020 flyttet vi inn i nye, moderne og trivelige lokaler. Legekontoret er lokalisert sentralt i Kongsberg sentrum, rett ved fossen, med kun 5 minutters gangavstand fra togstasjonen. Vi bruker skybasert CGM journalsystem, har nytt og moderne utstyr, og lyse og romslige lokaler. 

Arbeidsoppgaver
 • Listelengde er 1000 pasienter på begge hjemler.
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemlene.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Men eventuelt ønske om fritak fra legevakt kan diskuteres/avtales med hjemmelshavere. Legevakt er lokalisert i samme bygg som Kongsberg sykehus, i gangavstand fra legekontoret og togstasjonen. Det er per nå ikke høy vaktbelastning på legevakt. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Påbegynt/planlagt spesialisering eller spesialist.
 • Lege med turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del 1 (LIS1).
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Personlig egnet som fastlege.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt godt fungerende legesenter.
Vi tilbyr
 • Vikaravtale inngås med eiere av fastlegehjemmel.
 • Vikar som selvstendig næringsdrivende fastlege med gode inntjeningsmuligheter. 
 • ALIS-avtale med kommunen og veiledning tilbys den som ansettes i vikariatet.
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
Kontaktpersoner:
Ole Andreas Stølen: Fastlege Tlf. 92 46 56 98
Hao Yu: Fastlege Tlf. 92 22 32 28
Beate Smetbak: Kommuneoverlege i Kongsberg, tlf. 90162855 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ole Andreas Stølen
Tittel: Fastlege
Telefon: 924 65 698
Navn: Hao Yu
Tittel: Fastlege
Telefon: 922 23 228
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege i Kongsberg
Telefon: 901 62 855
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kongsberg
Kirkegata 1
3616 KONGSBERG
Søk på stillingen