Kort om arbeidsgiver
Nittedal kommune trenger flere medarbeidere til enhet legetjenetester for å styrke kommunens medisinske og samfunnsmedisinske tilbud til befolkningen generelt og spesielt for smittevern/vaksinasjon knyttet til covid 19-pandemien.
Enheten ledes av kommuneoverlegen og omfatter miljørettet helsevern, smittevern, legevakt, samfunnsmedisin, kommunale legeoppgaver til sykehjem, helsestasjon/skolehelsetjeneste og HFU, beredskaps ressurser til TISK strategien, massevaksinering (covid-19/influensa), nyopprettet Mo kommunale legekontor og midlertidige helsetjenester til Glittre flyktningmottak (ukrainske flyktninger) frem til 7. januar 2023.

Ny ass.kommuneoverlege  som evt. er interessert i administrasjon og ledelse vil kunne få en rolle i ledelse. Ass kommuneoverlegefunksjonen vurderes også, i avtale med den /de som ansettes å kombineres med andre funksjoner som kliniske oppgaver nevnt. Det pågår flere spennende utviklingsprosjekter i kommunen. Videre arbeid med Legeplan for kommunen vil pågå utover høsten.  Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon Allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Ass.kommuneoverlege  ønskes til å bidra med ordinære samfunnsmedisinske oppgaver, I dette kan også ligge noe administrasjon og ledelse av legetjenester i samarbeid med enhetsleder /kommuneoverlege- Medisinskfaglig ansvar for legevakten kan være aktuelt. Delvis fast stilling og delvis vikariat med mulighet for forlengelse/fast etter hvert.
Følgende legeoppgaver ønsket også dekket snarest, gjerne kombinasjoner evt. med samfunnsmedisin. Muligheter for deling 50/50 allmennmedisin /samfunnsmedsin evt.
sykehjemslege; 40% vikariat ut året med mulighet til forlengelse. 50-100% engasjement som lege/ansvarlig lege til helsetjenestene på Glittre flyktningmottak snarest og  tom 07.01.23.
Medisinskfaglig ansvarlig lege for legevakten, nevnt under samfunnsmedisin, kan også kombineres med en av de mer kliniske oppgavene.

Oppgi hvilke oppgaver/stillinger som ønskes i søknaden. Vi legger stor vekt på å videreutvikle et godt sammensatt legeteam.
Ansettelse så raskt som mulig. Fortrinnsvis senest september. Mulighet til å begynne raskt vektlegges.

Kvalifikasjoner
  • Erfarling fra samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin, indremedisin, psykiatri, geriatri eller andre relevante fagområder er en stor fordel.
  • Erfaring fra kommunehelsetjeneste og/eller Nittedal kommune er en fordel
  • For lege som skal ha det medisinske ansvaret for legevakten vil kompetanse på legevaktsmedisin være en stor fordel.
  • Gode norsk og engelskkunnksapeter er et krav, andre språkkunnskaper en fordel.

Vi ønsker oss engasjerte , positive og fleksible medarbeidere som trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid
Faglig interesse og nysgjerrighet
Personlig egnethet vil bli tillagt  mye vekt

Vi tilbyr
Gode arbeidsbetingelser, lønn etter avtale og  god beredskapsvaktordning ved deltagelse i ektraordinært samfunnsmedisinsk arbeid knyttet til pandemien/krisehåndtering.
Mulighet for å være med og styrke og utvikle helsetjenstene  i en spennende, sentralt beliggende kommune i vekst, med stort behov for økte legetjenester.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karianne Reese Larsen
Tittel: Sykehjemsoverlege/tillitsvalgt DNLF
Telefon: 99545736
E-post: karianne.reese.larsen@nittedal.kommune.no
Navn: Irene Teslo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 918 31 941
E-post: irene.teslo@nittedal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusveien 1
1482 NITTEDAL
Søk på stillingen