Kort om arbeidsgiver
Haugesund kommunene har tre omsorgssentre (sykehjem) hvor de innbyggerne i kommunen som har størst behov  innvilges heldøgnsomsorg i form av langtidsopphold. Totalt er det 243 langtidsplasser i omsorgssentrene fordelt på somatiske avdelinger og avdelinger for personer med demenssykdom. Det arbeides aktivt med pasientsikkerhetsarbeid, og høsten 2022 starter sertifisering til å bli Livsgledehjem for alle omsorgssentrene.
Pasientgruppen består av pasienter med ulike utfordringer og sykdommer. Gjennomsnittsalderen på pasientene er høy, det er mange komplekse sykdomsbilder og det ytes tjenester til pasienter som har store hjelpebehov.
Haugesund kommune har organisert omsorgssentrene i virksomheten «Institusjonstjenester». Sykehjemslegene vil bli tildelt omsorgssentre de skal ivareta, og stillingene som sykehjemslege vil ha omsorgssjefen som nærmeste leder.


Arbeidsoppgaver
 • Overordnet medisinsk ansvar for pasientene i henhold til gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Målrettet og systematisk helseovervåking og oppfølging av pasienter
 • Dokumentasjon i henhold til journalforskriften i kommunens fagsystem
 • Delta ved innkomstsamtaler, nettverksmøter og dialogmøter på forespørsel
 • Samarbeid med pasient, pårørende, helsepersonell, samt samarbeidspartnere i primær og spesialisthelsetjenesten
 • Være faglig rådgiver i forhold til legemiddelhåndtering
 • Bidra i utarbeidelse av rutinebeskrivelser og iverksetting av disse
 • Bidra med internundervisning og kompetanseheving
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon som lege uten begrensninger.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine    selvstendig.
 • Relevant erfaring er ønskelig. 
 • Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 •  Fleksibel, løsningsorientert, pålitelig, punktlig og selvstendig  
 • Mestre høyt arbeidstempo og kritiske situasjoner
 • Snakker, forstår og skriver godt norsk
 • Høy faglig integritet 
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En aktiv arbeidsplass med et dyktig og tverrfaglig kollegium og engasjerte kolleger
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Det kan legges til rette for kurs og videreutdannelse
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Vela Liknes
Tittel: Omsorgssjef
Telefon: 52 74 30 43
E-post: solveig.vela.liknes@haugesund.kommune.no
Arbeidssted
Kirkegata 85
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen