LEDIG FASTLEGEHJEMMEL VED ROSSABØ LEGESENTER
Da en av våre fire fastleger ved legesenteret er gått av med pensjon, søker vi avtaker til fastlegehjemmel med listetak på 1000. Hjemmelen er privat drevet og for tiden lokalisert i en veldrevet, “ung” Firelegers-praksis” i søndre bydel, ved en av byens innfartsårer. Dyktig hjelpe-/laboratoriepersonell og godt arbeidsmiljø. Infodoc dokumentasjonssystem. Det er ellers gode parkeringsforhold og god tilgang via kollektivtransport. For nærmere informasjon kontakt: FASTLEGEHJEMMEL VED BREIDABLIKK LEGEKONTOR
Innehaver av fastlegehjemmel ved Breidablikk legekontor nærmere seg pensjonsalder og planlegger å avslutte sin praksis primo 2023. Hjemmelen har et listetak på 1500 pasienter. Listen fordeles på to leger dersom ønskelig. Praksisen er veldrevet som næring, lokalisert i Breidablikkgata 149 i hjertet av Haugesund sentrum. Leieavtale har varighet ut august 2023. Ved avsluttet leieavtale vil hjemmelen kunne flyttes. Lokalitetene er relativt nyrenoverte og med plass til inntil tre leger (i dag solopraksis).Dyktig hjelpepersonell. CGM journalsystem. Lett tilgjengelig og med gode parkeringsforhold.  For nærmere informasjon kontakt:
  • Fastlege/hjemmelsinnehaver Svein Gisle Apeland tlf. 52806060 /e-post: kanape@online.no;
Vi søker for begge hjemler:
  • Lege med norsk autorisasjon, som har gjennomført LIS1 og som ønsker å gå videre med allmennmedisin, har genuin interesse for mennesker, som kan kommuniserer med alle på norsk, er systematisk, strukturert og med høy faglig integritet samt evner å jobbe under press. Krav om politiattest til stillingen/hjemmelen.
Vi kan tilby:
  • En jobb med kontinuitet i kontakt med pasienter og tidvis også hele familier over tid
  • Godt faglig fastlegemiljø med 33 andre fastleger
  • Lokalisert nær Haugesund Sjukehus helse Fonna
  • Vakter på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell
  • Økonomisk dekning av obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet/ALIS
For nærmere informasjon, kontakt helsesjef Tone B. Steinsvåg,  tlf. 91382501/ e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no;
Søknad med CV merkes “Breidablikk” eller “Rossabø” og sendes : postmottak@haugesund.kommune.no;  Søknadsfrist : 15.august 2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Arbeidssted
Rossabø legesenter / Breidablikk legesenter
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen