• Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig vikariat på 60 eller 100% fra 1. september.
Minst 6 mnd. med mulighet for forlengelse.

Flott senter midt i byen. Variert pasientgruppe. Svært gode inntjeningsmuligheter.
Senteret har alt av medisinsk utstyr og et ultralyd apparat.

Legesenteret er et kontorfellesskap mellom 3 selvstendig næringsdrivende fastleger. 1 helsesekretær er ansatt hos hver lege.
Internavtale regulerer samarbeidet.

Det er ikke krav om turnus men dette er sterkt ønskelig. Lege bør kunne jobbe mest mulig selvstendig.

Velkommen!

Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Marianne Sibel Tuncel Bakken
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 40493322
E-post: bakken.ms@gmail.com
Arbeidssted
Dr. Marianne Bakken ved Klubbgaten kontorfellesskap
Klubbgata 1
4013 STAVANGER