Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi og har kompetanse innen protesekirurgi, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, artroskopisk kirurgi, barneortopedi, skadekirurgi og infeksjoner. Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon og ortopediske leger deltar i traumeteam. Vi har ledig stilling som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. 

Arbeidsoppgaver

  • Utdanningsstilling i ortopedisk kirurgi med 8-delt vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste
  • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

  • Evne til selvstendig arbeid
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Fleksibilitet
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Strugstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger