Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har fire ledige vikariater som lege i spesialisering i anestesiologi, hvor lengste varighet er til 24.07.2023. Vi søker både etter en lege som kan starte så snart som mulig, samt leger som kan starte i løpet av høsten 2022. 

Ved intern ansettelse kan vikariat med kortere varighet bli ledig. Lokal tilhørighet og mulighet til å starte raskt vil vektlegges. 

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst– og endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generell kirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.
Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og merkantilt personell. Ved Avdeling for anestesilegetjenester har vi i dag 9 leger i spesialisering i anestesiologi.

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for Nordlandssykehuset (NLSH). NLSH tilbyr spesialisering i anestesiologi i Bodø. Som anestesilege i NLSH får du opplæring i å bedøve, smertelindre og gi organstøttende behandling til barn og voksne. Du vil møte pasienter på alle omsorgsnivå og i ulike hastegrader. Anestesilegene har en sentral rolle i å sørge for gode pasientforløp, da vi møter mennesker både prehospitalt, i andre akutte situasjoner, som komplekse smertepasienter og i livets sluttfase.

Ved NLSH får du gjort de fleste læringsmål som er nødvendig for å bli spesialist i anestesiologi. Hoveddelen av utdanningen vil foregå i Bodø. Utdanningskandidater i anestesiologi ved NLSH må til et samarbeidsforetak for å fullføre enkelte læringsmål i spesialiteten. Det omfatter tjeneste ved intensiv samt å dekke de læringsmålene man ikke får gjort ved NLSH innen nevroanestesi og hjertekirurgi. Det vil ta minimum 18 mnd å dekke disse læringsmålene. Spesialiseringsperioden ved et av våre samarbeidsforetak gir i tillegg kandidaten nye impulser og bidrar til viktig nettverksbygging. Det er naturlig at spesialiseringsperioden skjer midt i / mot slutten av utdanningsforløpet. 

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Som lege ved anestesiavdelingen deltar du i anestesivirksomhet i operasjonsavdelingene, intensiv, postoperativ og ulike utposter.
 • Vi er en serviceavdeling som server hele sykehuset, fra akuttmottak til sengeposter, med svært variert pasientrettet arbeid. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra det anestesiologiske fagfelt er ønskelig
 • Erfaring med bruk av DIPS journalsystemer er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Være engasjert
 • Evne til å arbeide selvstendig.
Vi tilbyr
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.
 • Ansatte som ikke har erfaring fra anestesi vil gå 3 mnd i LIS intro-løp før første selvstendige primærvakt.                                                               
 • God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle problemstillinger. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø.
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig Arild Stenersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 954 24 195
E-post: Stig-Arild.Stenersen@nordlandssykehuset.no
Navn: Elin Anita Jensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 411 47 016
E-post: Elin.Anita.Jensen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4542016923
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ