ER DU TURNUSVENTER?

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vi er aktivt engasjert i digital tjenesteutvikling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. Seksjonsleder har personalansvar.
 
BUP HNT har to-sjikts vaktordning.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen.
 
Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost. I tillegg vil avdelingen legge til rette for obligatorisk tjeneste på Psykiatrisk avdeling og Barneavdeling. Hele utdanningen kan gjennomføres innen HNT.

Avdelingen har ledig vikariat for Lege før turnus stilling Fra 01.09.22 til 28.02.23.

Vi har god erfaring med å ansette Lege før LIS og ved ansettelse vil det bli laget en egen opplæringsplan, med fokus på legearbeid. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder 

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Forståelse for egen rolle i et tverrfaglig samarbeid.
 • Even til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Individuell tilpasset opplæring - og arbeidsplan
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinanu@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER