Kort om arbeidsgiver

Følgende stillinger er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:

Et lengre vikariat i perioden 15/8-22 til 14/8-23. Det vil også kunne bli andre vikariater ledig av ulik varighet.

Vi har 45 stillingshjemler for LIS hvorav 40 er faste LIS-stillinger. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger. Det er mange ulike pediatriske fagområder i vår virksomhet som trenger rekruttering, og det er ønskelig at LIS i fast stilling får mulighet til å perfeksjonere seg i et fagområde. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og LIS-ene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.

På Ullevål gås det separat 13/12-delt vakt på hhv Barnemedisinsk avdeling og Nyfødtintensivavdelingen og på Rikshospitalet gås det 12-delt felles primærvakt. Begge lokalisasjoner har bakvakt til stede på døgnbasis.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid, poliklinikk og vakttjeneste
 • Utvikling av egen forskning innen et gitt fagområde kan være aktuelt 
 • Deltagelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning er tilpliktet
 • Stillingen inngår i vaktordning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste
 • Relevant PhD eller annen forskingserfaring
 • Sertifiseringer, kursprogram eller annen formell faglig tilleggskompetanse
 • Involvering i prosedyrearbeid og forbedringsprosjekter
 • Verv og annen innsats ut over det vanlige
 • Teoretisk og praktisk kunnskapsnivå og progresjon
 • Klinisk erfaring
 • Praksis i tråd med faglige retningslinjer                           

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon og samarbeidsevner (med pasienter, pårørende og kolleger)
 • Formidlingsevner (journalføring, referering, internundervisning, pasientopplæring)
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter 
 • Evne til å beherske høyt arbeidspress og ha høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø                

Vi tilbyr

 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marius Kurås Skram
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97670716
E-post: uxskmt@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for legeutdanning, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen