Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å være med å utvikle legevakt og kommunalt legesenter?
Interkommunal legevakt for Åsnes, Åmot, Våler og Elverum er lokalisert i moderne lokaler på Helsehuset i Elverum, sammen med blant annet tre sengeposter med korttids, akutt, rehabilitering- og langtidsplasser, forebyggende enhet, barnevern, kommunehelsetjenesten, friskliv, ergo- og fysioterapi og administrasjon helse og omsorg.

Elverum er vertskommune for interkommunal legevakt, med et nedslagsfelt på ca. 36 500 innbyggere. Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Fremtidens legevakt må kjenne, samhandle med og delvis integreres med andre kommunale tjenester. 

Legevaktoverlege er organisert i stab hos enhetsleder legevakt, sektor for familie og helse, og har det medisinsk faglige ansvaret for legevakten.  
Elverum kommunale legesenter ligger sentralt i Elverum sentrum, i romslige lokaler med kort vei til sykehus, helsehus og legevakt. Senteret har fire leger, tre helsesekretærer og én sykepleier som bistår legene.

Arbeidsoppgaver
 • Være medisinskfaglig ansvarlig for legevakta og rådgiver for enhetsleder. 
 • Kvalitetssikring av medisinske prosedyrer.
 • Ansvar for veiledning og faglig oppfølging av leger.
 • Bidra i planlegging og organisering av internundervisning.
 • Bidra til organisering av legetjenesten på legevakten.
 • Behandling av klager og avvik i samarbeid med enhetsleder.
 • Ukentlige møter med enhetsleder samt annen møtevirksomhet.
 • Bidra til kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid ved legevakten.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Legespesialist (evt. påbegynt spesialisering).
 • God kunnskap om og erfaring fra legevaktmedisin.
 • Kunnskap om drift av legevakt, avtaleverket og juridiske rammer.
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Samfunnsengasjert og interesse for utvikling av gode helsetjenester og et godt arbeidsmiljø.
 • Erfaring fra, og interesse for legevaktmedisin.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Engasjert og motiverende.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
Legevaktoverlege:
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Et stimulerende og faglig arbeidsmiljø og nærhet til flere legekollegaer i kommunen.
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å kunne påvirke og delta i prosessen om legevaktens fremtid og oppfølging av akuttmedisinforskriften.
Fastlege:
 • Ved tilsetting som fastlege gjelder pkt. 8.2 i ASA 4310 der legen er selvstendig næringsdrivende og beholder egenandeler og refusjoner fra Helfo, og kommunen står for leie av lokaler, hjelpepersonell og utstyr på legesenteret.
Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Interkommunal legevakt
Kontaktperson
Navn: Mari Bjørndalen Myrvang
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 34 997
E-post: mari.myrvang@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Elverum interkommunale legevakt / kommunalt legesenter
Kirkevegen 47
2409 ELVERUM
Søk på stillingen