Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
  • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
  • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
    • Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus.
  • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske. Kommunen har også fast ansatte nattevaktsleger på legevakten.

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen.
  • Lege med norsk autorisasjon.
  • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin, allmennmedisin jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
  • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.

Vi tilbyr
Kommunen har et systematisk ALIS arbeid som følges opp av kommuneoverlege med mål om et integrert løp både for leger i fastlegepraksis og leger i familiesentre, sykehjem og Helsehus. Kommunen har fått innvilget ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen, og søker fortløpende på disse midlende. Det foreligger avtale med Sykehuset Østfold HF og kommunen om LIS 3 rotasjonsstillinger. Gjenværende lege er spesialist og vil ved behov fungere både som supervisor og veileder.

Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med gjenværende legen ved Hafslundsøy Legesenter.

Kommunen tilbyr et etableringstilskudd ved overtagelse på kr. 300.000. Kontakt oss gjerne for en uformell prat om stilling.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Holmedal
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 91648100
E-post: oysteinhol@gmail.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91707134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Lasse Vilhelm Nilsen
Tittel: Fastlegekollega
Telefon: 92200124
E-post: lvnilsen@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Hafslundsøy Legesenter
Helgebyveien 2
1734 HAFSLUNDSØY
Søk på stillingen