Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Statsforvalteren i Oslo og Viken har 2-3 ledige faste stillinger (100%) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen. I tillegg kan det bli aktuelt med 1-2 engasjement (100%) med inntil 12 måneders varighet. Stillingene er plassert i seksjon spesialisthelsetjeneste, med kontor i Oslo. Vi ønsker primært lege med spesialitet innen psykiatri, indremedisin eller kirurgi, men leger med andre spesialiteter kan også søke.
Helseavdelingen har ulike oppgaver mot helse- og omsorgstjenestene og helse- og omsorgspersonell, herunder å føre tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere.
Tilsynsarbeidet er i en spennende fase der vi arbeider med å utvikle arbeidsformene våre og er i en prosess der vi er mer utadrettet og understøttende for tjenestene. Dette krever gode kommunikasjonsferdigheter, klinisk og innsikt i hvordan tjenestene styres og ledes.
Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på våre kontorer i Moss, Drammen og Oslo. Det er tre seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. Videre har vi seksjon for spesialisthelsetjenesten (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss). 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker og rettighetssaker
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til brukere og tjenesteytere
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene ved behov.

Kvalifikasjonskrav
 • Medisinsk embetseksamen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring
  • Vi ønsker særlig lege med spesialitet innen psykiatri, indremedisin eller kirurgi, men annen spesialistkompetanse er også interessant
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Evner å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives med mange samtidige pågående oppgaver
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
Vi kan tilby
Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 
Vi har også ansattgoder som: 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer 
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse
Stillingene lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet
kr 850 000 – 920 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Helseavdelingen
Kontaktperson
Navn: Sara C.W Solheim
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 22 00 38 08 / 901 91 463
E-post: fmoasaso@statsforvalteren.no
Arbeidssted
Oslo
Stensberggate 27
0170 OSLO
Søk på stillingen