Kort om arbeidsgiver
Tromsø kommune søker etter overlege til Legevakta!

Vi ser etter deg som har interesse for akuttmedisin og ønsker å bidra til god samhandling mellom Legevakta og de ulike aktørene/samarbeidspartnerne.

Dersom du kan kjenne deg igjen i dette håper vi at du søker stillingen! Skriv litt om din erfaring, hva du kan tilføre stillingen og hvorfor du mener du vil passe til denne stillingen.

Overlegestillingen er en 100 % stilling med administrative lederoppgaver og medisinskfaglig rådgivning ved Legevakta. Den vil være inntil 30 % klinisk virksomhet, og den som tilsettes i stillingen kan påvirke antall vakter og når de settes opp.

Legevakta i Tromsø er en sentral del av kommunens akuttberedskap og yter hjelp ved akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Legevakta består av flere tjenestetilbud:  
 • Døgnåpen legevakt.
 • Interkommunal legevaktsentral 116 117.
 • I tillegg er Overgrepsmottak og Psykososialt kriseteam organisert under Legevakta med eget team som tilkalles ved behov.
Enheten er under organisatoriske endringer. Det  pågår et arbeid i kommunen med å opprette en ny seksjon i avdeling for Helse og omsorg. Legevakta vil bli en egen enhet i den nye seksjonen. Overlegen vil være delaktig i denne prosessen.

Det foregår også planlegging av et nytt og moderne legevaktsbygg for fremtiden. Dette innebærer også en videreutvikling av hele legevakttjenesten. Overlegen vil ha en sentral plass i dette arbeidet.   I mellomtiden jobbes det for å etablere et midlertidig legevaktsbygg for årene frem til nytt bygg står klart.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning.
 • Utvikling og vedlikehold av rutiner og prosedyrer, bidra til undervisning og faglig utvikling, herunder pålagte øvelser med samhandlingspartnere.
 • Bidra i opplæring av nye leger/LIS1-leger ved Legevakta.
 • Veiledning og supervisjon for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
 • Administrative oppgaver knyttet til håndtering av avvik, tilsynssaker og klagebehandling.
Kvalifikasjoner
Krav
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Oppfylle kompetansekrav jf. Akuttforskriften § 7.
 • Spesialist i allmennmedisin, akutt- og mottaksmedisin eller spesialist i samfunnsmedisin.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. 
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Veiledningskompetanse.
 • Ledererfaring.
Personlige egenskaper
 • Faglig nysgjerrig og interessert i legevaktsarbeid.
 • God på samhandling, skape og opprettholde gode relasjoner i teamet.
 • Engasjement, forståelse og interesse for legevaktsarbeid.
 • Resultatorientert.
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og handlingsorientert.
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte ansatte.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Stor grad av medbestemmelse i forhold til fordeling av vakter (klinisk arbeid).
 • Det vil legges til rette for spesialisering i samfunnsmedisin om dette er ønskelig.
 • Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger.
 • Kommunens velferdsordninger med rabaterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter mm.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4, samt egenerklæring om TBC-status fremlegges før tiltredelse.
 • Ved intervju kreves minimum 2 relevante referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
 • Attester fra arbeidsforhold, relevante kursdokumenter og vitnemål som dokumentasjon på innholdet i din CV skal være lastet opp i Webcruiter seinest ved søknadsfrist. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Sykehusvegen 30,
9019 TROMSØ
Søk på stillingen