Kort om arbeidsgiver
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

A-senteret er et behandlingssenter sentralt beliggende på Bjølsen og Tåsen i Oslo som gir behandling til pasienter med rusmiddellidelser. A-senteret består av fire avdelinger; en administrasjonsavdeling, en poliklinikk og to døgnavdelinger;  Døgn Bjølsen som er vår korttidsavdeling med 21 plasser, og Villa Berg som er senterets langtidsavdeling med 11 plasser, denne avdelingen ligger på Tåsen. Senteret yter behandling på spesialisthelsetjenestenivå innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter avtale med Helse sør-øst RHF. Vi behandler alle rusmiddellidelser, men alkohol utgjør den klart største andelen. 

Alle A-senterets avdelinger er tverrfaglig sammensatt. Vi har god dekning av psykologspesialister, sosionomer og sykepleiere. Det jobber i alt tre leger hos oss; en somatisk spesialist og to med spesialitet i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin.

Stillingen som lege på A-senteret er en sentral og viktig rolle. Stillingen vil ligge under avdelingsleder for døgn korttid, men stillingen vil være knyttet til alle avdelingene. Gjennom arbeidet som lege hos oss kommer du til å ha kontakt med hele senterets kliniske miljø og bli godt kjent med alle avdelingene og hele senterets virke.   

A-senteret utfører kun elektiv behandling.

Vi søker etter en psykiater/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Stillingen er et års vikariat 100%. 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av rusmiddellidelser og komorbide psykiske lidelser
 • Utredning og medikamentell behandling ADHD
 • Bidra medisinskfaglig inn i avdelingenes pasientbehandling
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Bidra til å sikre god pasientbehandling innenfor rammen av virksomhetens forståelse av medikamentell behandling av rusmiddelavhengige
Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Lege med spesialitet i psykiatri eller rus- og avhengihetsmedisin  
 • Erfaring som behandler i poliklinikk eller døgn 
 • Erfaring fra rus eller psykiatrifeltet 
 • God struktur og jobber systematisk 
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • En viktig, utfordrende rolle i en dynamisk, spennende arbeidshverdag 
 • Interne og eksterne kurs/ opplæringsdager 
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger, dyktige fagfolk
 • Stabile rammer, arbeidsplass med lav turnover, høy spesialistdekning og høy trivsel 
 • Et ivaretakende og sosialt kollegialt miljø 
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning 
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjonsordning 
Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Aleksander Brynestad, aleksander.brynestad@bymisjon.no (tilbake fra ferie 08. august) eller Inger Helene Vevatne, Inger.Helene.Vevatne@bymisjon.no (tilbake fra ferie 15. august).

Søknadsfrist: 22.08.22.

Tiltredelse: etter avtale.

Alle søknader må sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.
(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
A-senteret, Kirkens Bymisjon
Kontaktpersoner
Navn: Aleksander Brynestad
Telefon: +47 232 65 050
Navn: Inger Helene Vevatne
Telefon: +47 99736400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Maridalsveien 176A
0469 OSLO
Søk på stillingen