Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Kristiansund kommune er nå under omorganisering og vi ser på ytterligere rekruttere/beholde tiltak i forhold til fastlegeordningen.
Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger.

Stillingen er ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke ved behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert ved Frei legesenter. Det er relativt lav vaktbelastning, ca. 2 vakter pr mnd.

Kvalifikasjonskrav
norsk autorisasjon som lege
god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi åpner også for at leger som er i LIS1-løp kan søke med oppstart når LIS1-tjenesten er ferdig. Dersom det ansettes leger som er i LIS1-løpet vil vi ha behov for vikarer i perioden frem til ny fastlege kan starte.
Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen i henhold til Spesialistforskriften (ALIS-avtale).

Personlige egenskaper
Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:
gode samarbeidsevner
gode kommunikasjonsferdigheter
fleksibel
god arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Øvrige vilkår
Ved overtakelse av hjemmel inngås avtale om hjemmel uten innskudd. Kommunen er eier av hjemlene. Årsvikariat kan være aktuelt dersom hjemmel ikke blir besatt eller tildeles lege som ikke er ferdig med LIS1-tjeneste. 
Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 93441017
E-post: astrid.grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sentrum legesenter
Konsul Knudtzons gate 8
6508 KRISTIANSUND N