Vi søker etter engasjert overlege med interesse for sosialpediatri, ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker.

 

Vi har nå ledig fast overlegestilling. Det er ønskelig med god generell- og akuttkompetanse innen pediatri. Vi søker en barnelege med erfaring innen sosial pediatri. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Oppstart etter avtale. 

Vi har en stor barne- og ungdomspopulasjon med egne fagansvarlige overleger innen alle de barnemedisinske fagområdene, inkludert barneovervåkning.
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)  består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har fra høsten 2022 14-delt primærvakt- , 12-delt sekundærvaktsjikt og 12-delt sekundær dagvakthelgsjikt. I tillegg har vi eget nyfødtvaktsjikt. Det må påregnes deltagelse i ett av sekundærvaktsjiktene samt ved Statens Barnehus, Moss. 

Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer ulike arbeidsoppgaver som kan inkludere poliklinikk, postarbeid, barselvisitt og vaktarbeid
 • Ansvar for tverrfaglige utredninger i samarbeid med BUPH
 • Arbeid ved Statens Barnehus, Moss
 • Deltagelse i ett av sekundærvaktsjiktetene
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer, fortrinnsvis med erfaring innen sosial pediatri
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67 96 45 24
E-post: olzi@ahus.no
Navn: Anett Mykleby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 16
E-post: Anett.Mykleby@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen