Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune tilbyr nå en unik måte å prøve seg i allmennmedisin, og har 4 ledige stillinger som fastlege med introduksjonsavtale.
Stillingene er plassert ved Bryn legesenter, Bærums Verk legesenter, Humana Sandvika AS og Skui legekontor.

Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere å få erfaring i allmennmedisin, uten å måtte kjøpe seg inn i en fastlegepraksis. Ordningen gir mulighet for å jobbe på samme pasientliste som etablerte fastleger. Dette er en god mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin i trygge rammer og med god veiledning.

Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift og introduksjonsavtalen går over en periode på 2 år.
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/introduksjonsavtaler-i-allmennmedisin 

Bryn legesenter ligger sentralt på Rykkinn og består av 5 fastleger. Nettside: https://brynlegesenter.no 

Bærums Verk legesenter ligger sentralt i handelsstedet på Bærums Verk og består av 4 fastleger. Nettside: https://baerumsverklegesenter.klinikk.pasientsky.no


Humana Sandvika AS ligger sentralt i sentrum av Sandvika og består av 7 fastleger. Nettside: https://humana.no

Skui legekontor ligger sentralt på Vøyenenga og består av 3 fastleger. Nettside: www.skuilegekontor.no
 

Alle legekontorene er velutstyrte og godt organiserte, med stabil legedekning gjennom mange år.
Alle har gode parkeringsmuligheter og et godt offentlig transporttilbud i umiddelbar nærhet.
Vennligst spesifiser i din søknad ved hvilket/hvilke legekontor du ønsker å jobbe.

Ønsket oppstart er så raskt som mulig og senest innen 01.11.2022.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr
 • Åpen uselektert allmennlegevirksomhet ved et av de 4 legekontorene
 • Oppstart av introduksjonsavtale
 • God veiledning og supervisjon av erfarne fastleger
 • Kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering
 • Det søkes om ALIS tilskudd til introduksjonslegen
Gyldig politiattest fremvises før oppstart, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4  


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Bærums Verk, Rykkinn, Sandvika, Skui
Gamleveien 5
1354 BÆRUMS VERK
Søk på stillingen