Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere.

Medisinsk avdeling er i en tilpasningfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.

Indremedisinsk fagområde betjener 50 senger, av disse er det dedikerte senger til akutt slagbehandling.

Intensivseksjonen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger er indremedisinsk overvåkning.

Medisinsk avdeling har spesialister i gastroenterologi, kardiologi, nefrologi og spesialister i indremedisin med kompetanse innenfor endokrinologi, hematologi og lungesykdommer.

Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig for Leger i spesialisering 2 :

 • Vikariater på 12 mnd, med mulighet for fast ansettelse

Ved vår avdeling vil du som LIS 2 få bred erfaring med en rekke indremedisinske problemstillinger i tillegg til akutt slagbehandling. Gjennom vakter, postarbeid og poliklinikk kan de fleste læringsmål innen generell indremedisin oppnås over en 2-3 årsperiode. Blant annet kan man oppnå grunnleggende ferdigheter innen orienterende ekko cor og gjøre diverse prosedyrer under supervisjon. Stillingen vil gi gode muligheter for å utvikle evnen til å jobbe selvstendig og i henhold til den indremedisinske tankegangen. Nødvendig opplæring i avdelingens rutiner vil bli gitt. 

Kongsvinger by (ca. 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Innad i byen er det korte avstander mellom sykehuset og flere barnehager. Pendlere har mulighet for å leie hybel med gangavstand til flere av byens attraksjoner.

Det er togforbindelse til Oslo hver time (ca 9 mil). Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen.

Virker dette interessant, ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk
 • Vakt

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Tidligere arbeid som lege innenfor somatikk er ønskelig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt
 • Omgjengelig med positiv innstiling
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et sammensveiset kollegium der alle kjenner alle
 • Gode muligheter for deltagelse på kurs
 • Gode muligheter for rask fordypning i ønsket grenspesialitet
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Gunn Helen Hagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91524851
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon leger Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen