Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 1 årig vikariat i utdanningsstilling - thoraxkirurgi ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus.

Stillingen er pt ledig ved Thoraxkirurgisk avdeling, OUS, seksjon Rikshospitalet, men rotasjon og tjenestetid ved avdelingens seksjon på Ullevål inkludert deltakelse i traumebehandling må påregnes. Stillingen er tillagt tilstedevakt /primærvakt.

Seksjonen på Rikshospitalet behandler et bredt spektrum av voksen hjerte-, lunge og kar kirurgiske pasienter. Avdelingen har landsfunksjoner for hjerte og lungetransplantasjoner og barnehjertekirurgi. 

CV, søknad, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes. 

Merk! Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i en 10-delt primærvakt i avdelingen med ansvar for alle avdelingens pasienter.
 • Stillingen er tillagt deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling i avdelingens enheter.
 • Ha ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølgning i avdelingen samt poliklinisk virksomhet.
 • Må påregne å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Delta i undervisning av studenter og ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være autorisert lege i Norge og skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Tidligere relevant kirurgisk erfaring og forskningskvalifikasjoner vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Evne til interkollegialt samarbeid og respekt overfor alle medarbeidere.
 • Det vil bli lagt stor vekt på evne til pasientkommunikasjon.

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Dansk
 • Svensk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Eltvedt Fiane
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 23 07 37 36
E-post: afiane@ous-hf.no
Navn: Per Snorre Lingaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 922 86 633
E-post: plingaas@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Hjerte-, lunge- og karklinikken,  Thoraxkirurgisk avdeling
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo