Kort om arbeidsgiver

Nevrologi

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede?


Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledig  vikariat for lege før LIS1 som ønsker å få erfaring med å jobbe innenfor fagfeltet  nevrologi og slag.


Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.

På sykehuset Namsos er det en generell nevrologiske sengepost med 5 senger og slag sengepost med 4 senger. Her behandles nevrologiske og slag pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. 

Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig støttepersonell. 

Avdelingen har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og logoped. Vi har tilgang til nevropsykolog og spesialist i nevrofysiologi i avdelingen
Det er per i dag 7 stilling for nevrolog og 6 stillinger for leger i spesialisering ved sykehuset Namsos. Ved sykehuset Levanger er det 2 stillinger for nevrolog og 1 stilling for lege i spesialisering. i tillegg 1 stilling for nevrofysiolog som server begge sykehus.

Legene i spesialisering deltar i ordinær vakt med nevrolog som bakvakt. Per dags dato går LIS i 24 timers vakt med hvilende hjemmevakt etter klokken 18:00 på hverdag.

Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 

Avdelingen har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, og avdelingen driver med forskning og studievirksomhet. 

For informasjon om vår spesialistutdanning gå inn HER

https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/leger-i-spesialisering-lis/vare-spesialistutdanninger/spesialisering-i-nevrologi/spesialisering-i-nevrologi-ved-sykehuset-namsos#avdeling-for-nevrologi

Ytterligere informasjon om sykehuset www.hnt.no og regionen www.namsos.kommune.no; www.visitnamdalen.com; www.trondelag.com

 Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på nevrologi og slag. 

Tilsyn på andre avdelinger med tett supervision av en erfaren LIS3 eller overlege.

Poliklinikk kan være aktuelt under tettveiledning av overlege.

Mulighet for vaktarbeid

Lege på sengepost kan bli involvert i studentveiledning NTNU LINK.

Lege før LIS 1 skal foruten å være på sengepost og poliklinikk ha tjeneste på slagenhet, og delta i trombolyse.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner med egen og andre profesjonsgrupper, pasienter og pårørende
Faglig engasjert, iniativrik med evne til å lede seg selv i arbeidet.

Evne til å jobbe systematisk og ta ansvar

god vurderingevne iforhold til egne faglige begrensensinger

Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere i en avdeling med et godt og sosialt arbeidsmiljø
Et godt læringsmiljø
Nært og godt samarbeid med andre avdelinger/ klinikker
Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Agnete-Sofie Nilsen
Tittel: Administrasjonssekretær
Telefon: 74215360
Navn: Stephan Schuler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215532
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF
Havikvegen 8
7800 Namsos