Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten Kvæfjord helsehus består i dag av 4 fastlegehjemler og LIS1 samt støttefunksjoner. 3 fastleger er spesialister og 1 ALIS. Kommunen har interkommunalt legevaktsamarbeid med Harstad og Lødingen kommune utenom kontortid og omtrent 20-delt legevakt. Legekontoret benytter System X, og er tilknyttet Norsk Helsenett.
I forbindelse med utdanningspermisjon har vi nå et fastlønnet vikariat for ALIS i perioden 01.09.22 - 31.08.24.

Stillingens hovedfunksjoner
 • Vikar for fastlege med liste på maks 750 pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp dagtid
 • Legevakt
 • Offentlig helsearbeid inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjonskrav
 • Autorisert lege i Norge som behersker flytende norsk både muntlig og skriftlig
 • Gjennomført LIS1
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fastlønn etter avtale.
 • Dekning av flyttegodtgjørelse etter reglement
 • For søkere som ikke er spesialister:
  • tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
  • Lokal veileder som er spesialist i allmennmedisin
Som kommunalt ansatt skjer tilsetting ellers på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. En tilsetting vil gjøres betinget ved at det leveres utfylt skjema for MRSA, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20A. Dette må framlegges før tiltredelse. Vi ber om at det leveres CV, og personlig søknadsbrev på minimum ½ A4-side samt tre referanser av nyere dato ved søknaden.
Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger ved kommuneoverlege Thomas Bakkeid på tlf: 77 02 34 00
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kvæfjord kommune
Kontaktperson
Navn: Thomas Bakkeid
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 77 02 34 00
Arbeidssted
Borkenes Legesenter
Markvegen 4
9475 BORKENES