Veldrevet og travel ØNH avtalepraksis i helt nye lokaler med oppdatert utstyrsnivå ved Viken ØNH & Hørselsenter søker etter vikar.

Avtalehjemmelen vil snarlig bli utlyst via Helse Sør-Øst.

Teamet består av 2 hyggelige og dyktige audiografer samt 2 sekretærer i deltidsstillinger, og en ØNH spesialist.

I denne forbindelse vil det være ledig vikariat f.o.m 1.oktober og frem til tiltredelse av ny hjemmelshaver. Dette kan ta opptil 6 mnd.

Alt fra 1-5 dager i uken kan være aktuelt, dog er det mest ønskelig med fulltidsvikariat. Oppstart etter 1.oktober kan også være aktuelt.

Arbeistid kan tilpasses noe, men klinikken er åpen fra
kl.08.00-16.00 alle dager. Torsdager starter arbeidsdagen kl.09.30 og slutter kl.14.00 på Nesbyen - med likt utstyrsnivå og likestilte trivelige nye lokaler.

Ber om at kort søknad med oppdatert
CV sendes på epost: onhsohrabi@gmail.com

All henvendelse behandles konfidensielt.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Mohammad Sohrabi
Tittel: ØNH Spesialist
Telefon: 92406780
E-post: onhsohrabi@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Viken ØNH & Hørselsenter AS
Kartverksveien 7
3511 HØNEFOSS