Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus, lyser vi no etter lege som ønskjer å spesialisera seg innan ortopedi. 

Vi lyser ut  vikariat fra den 15.09.22 med 6 måneders varighet med mulighet for forlengelse. 

Stillinga legg opp til eit utdanningsløp som leiar fram til spesialiteten ortopedisk kirurgi, med hovuddelen av LiS3 utdanninga ved Haugesund sjukehus og tilleggsutdanning i Helse Bergen/Helse Stavanger.

Stillinga  er ein LiS3 stilling og føreset at LiS1 teneste er ferdig gjennomført.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i avdelinga si drift
 • Visittgang
 • Skadepoliklinikk og operasjonsassistanse
 • 7 delt LiS3 vakt bak LiS1
 • Deltaking i fagleg undervisning 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå ortopedisk kirurgi eller spesielt interesse for faget
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonseevner med pasienter og kollegaer
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Gode evner til samarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Christer Holtan
Tittel: Avdelingsleder lege
Telefon: 52732420
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5504 Haugesund