Kort om arbeidsgiver

Senter for kreft og blodsykdommer ligger under Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Vårt ønske er å kunne tilby våre pasienter ett helhetlig og trygt behandlingstilbud. I november 2021 flyttet
senteret inn i nye og lyse lokaler der poliklinikk og sengepost ligger vegg i
vegg.
Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk, Senter for kreft og blodsykdommer,
Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling.  Senter for kreft og
blodsykdommer og Indremedisinsk avdeling  har alle læringsarenaer (utenom gruppe 1 tjeneste) som
er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS onkologi, og i den indremedisinske delen av LIS
onkologi.

Vi utlyser med dette en 100% fast stilling for LIS .

Kollegiet består for tiden av 8 overleger i onkologi, 1 overlege indremedisin, og 4 overleger i blodsykdommer. Til sammen er 6 LISer knyttet til
senteret. LIS deltar i 6-delt helgevaktordning med arbeidstid 08-16 lørdag og
søndag sammen med en overlege i hematologi eller onkologi. Øvrige LIS deltar i
indremedisinsk vaktturnus i akuttmottak. I tillegg til vaktarbeid, vil LIS ha
tjeneste på sengeposten og i poliklinikk. Sengeposten har 28 senger fordelt på
onkologi, hematologi og palliasjon.

Senteret håndterer voksne pasienter med de fleste maligne sykdommer i tidligere Vestfold fylke. Vi har ansatt 2 palliative sykepleiere,
som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og hjemmesykepleien. Vi er
opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom som del av teamet
rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som
samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon
for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i
onkologisk eller palliativ sykepleie. Sykehusets Avdeling for patologi har vært
tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby persontilpasset medisin,-
et satsningsområde innen Senter for kreft og blodsykdommer.

Hverdagen på Senteret er travel, men vi har et godt arbeidsmiljø, og vi kan love deg en lærerik utdanning.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det
er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler. 
Ønskelig med erfaring fra lønnet arbeid som lege eller medisinstudent med lisens.
Gjerne erfaring med DIPS og/eller Metavision
Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

Respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten.
Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
Ansvarsbevissthet og beslutningsevne.
Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Allsidig tjeneste
God oppfølging og veiledning  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Remo Gerdts
Tittel: Konstituert seksjonsleder medfag
Telefon: 90607430
E-post: remger@siv.no
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 41285393
E-post: nina.firing@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg