Kort om arbeidsgiver


Vil du bli psykiater?
Om du brenn for å gje gode tenestar til pasientar med psykiske lidingar – så er me på jakt etter deg! Me har eit spanande fagmiljø
som gjer gode moglegheiter for fagleg utvekling og som verdset personleg
engasjement i faget.

Me ved Haugesund sjukehus og Haugaland DPS tilbyr saman ein
delt praksis som gjer god breiddekompetanse kor du, gjennom spesialiseringsløp, kjem til å vere del av eit fagmiljø som gjer deg erfaring med tett samarbeid
med psykologar i vakt, samarbeidsflaten mellom psykisk helsevern og somatikk,
ambulant verksemd m.m.

I Helse Fonna kan me tilby spesialiseringsløp som dekker alle praksiskrav for å bli spesialist i psykiatri, da både med henblikk på tenestestader og veiledning. Lege i spesialisering vert ansett i fast stilling gjennom heile utdanningsløpet, og går over til fast overlegestilling når spesialiseringa er fullført.

Fagmiljøet vårt er robust og innovativt. Fleire av våre
kollegaer har formell forskarkompetanse, og bidreg i utvekling av nye
behandlingstilbod. Moglegheit for deltaking i forskningsprosjekt. Me kan gje deg eit komplett spesialiseringsforløp lokalt. Spesialiseringsforløpet
har ein struktur med felles undervisning på tvers av sjukehus og DPS`ar i Helse
Fonna. 

Me er no i ein periode der laget skal styrkas og har fleire stillingarar ledig. 

Haugesund ligg sentralt plassert på Vestlandet med kort veg til vakre naturopplevelser på havet og i fjellet. Me har kort veg til storbyane Bergen og Stavanger. Helganes flyplass har gode forbindingar.

Tenesta foregår enten på Haugaland DPS eller på sjukehusseksjonen vår i Haugesund. Den nye sjukehusfløyen er nett bygd og psykiatrisk avdeling har flytta inn i flotte lokaler. I den nye sjukehusstrukturen er det felles akuttmottak for psykiatri og somatikk kor det er eit tettare samarbeid mellom dei ulike sjukehusavdelingane om felles pasientforløp.


Intervju kan verte gjennomført fortløpande i utlysningsperioden

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver omfattar post og poliklinisk arbeid samt deltaking i vaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg på høgt nivå.

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Personleg eignaheit vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Avdelingsleiar, DPS
Telefon: (+47) 957 67 168
Navn: Marit Myklebust
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93276761
Navn: Endre Bø Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95244057
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Fonna
Postboks 2170
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen