Ledig for oppstart etter nærmere avtale.
 
Ørmelen legesenter er et 4-legesenter, ble etablert i 2003. Legesentret har godt kvalifisert hjelpepersonell, er velutstyrt, tilknyttet Midt Norsk Helsenett og bruker Webmed journalsystem. Senteret er privat drevet..
 
Den ledige hjemmelen har en etablert liste med listetak på 800 pasienter. Pr 1.7 er det 706 pasienter på listen.  
 
Legevakt, 46 delt ved Innherred interkommunale legevakt plassert ved Sykehuset Levanger og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid.
 
Betingelser for overtagelsen av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler.        
 
Vi tilbyr:
Et veldrevet legesenter, trivelig arbeidsmiljø med faglige og engasjerte medarbeidere.

Verdal kommune gir et individuelt tilskudd i tillegg til basistilskuddet til privat næringsdrivende leger. Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista.
Basistilskuddet og individuelle tilskudd er til sammen for LIS 3 kr 998,- pr pasient og kr. 750,- pr pasient for spesialist. 

Dersom søker er under spesialisering tilbys nasjonal ALIS avtale.
 
Kvalifikasjoner:
Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1 ved tidspunkt for oppstart.
 
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 
Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legesenter, som liker mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Verdal.
Personlig egnethet og evne til å delta i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt.
 
Søker må fremlegge politiattest før tiltredelse.
 
Avtale gjøres med kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.
 
 
Søknad sendes på kommunens rekrutteringsmodul på nett: www.verdal.kommune.no, innen 14.8.2022
 
Ev. spørsmål om fastlegeavtalen rettes til lege Roar Rismark på tlf 99582069 eller e-post roar.rismark@gmail.com , rådgiver Turid B. Krizak på tlf. 90634160 eller e-post: turid.krizak@verdal.kommune.no eller til virksomhetsleder Unni Sellæg tlf 47758917 eller e-post: unni.sellaeg@verdal.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Roar Rismark
Tittel: Fastlege
Telefon: 99582069
E-post: roar.rismark@gmail.com
Navn: Turid B. Krizak
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 906 34 160
E-post: turid.krizak@verdal.kommune.no
Navn: Unni Haugan Sellæg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47758917
E-post: unni.sellaeg@verdal.kommune.no
Arbeidssted
Ørmelen legesenter
Tangenvegen 5
7650 VERDAL
Søk på stillingen