Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som overlege med seksjonslederansvar ved gastrokirurgi/generell kirurgi AHUS, Kirurgisk avdeling Kongsvinger.

 

Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat.

Akershus Universitetssykehus lokasjon Kongsvinger er lokalsykehus med akuttfunksjoner for ca 120 000 innbyggere. Avdeling for kirurgi har stor elektiv virksomhet innen benign gastrokirurgi samt øyeblikkelig hjelp kirurgi. Det er høy poliklinisk aktivitet både mtp utredning og behandling, samt endoskopisk virksomhet (gastro-/koloskopi).  Det er også et tett samarbeid med AHUS Nordbyhagen og kirurgisk fagmiljø der, både mtp undervisning og rotasjon. AHUS Kongsvinger er også traumesykehus og tar i mot større og mindre traumer. Avdelingen har fokus på utdanning, og LIS blir tidlig eksponert for operasjon og endoskopi noe som gir rask progresjon. Overlege har tertiærvakt og fungerer som traumeleder. Seksjonsleder kirurgi er en del av kirurgisk avdelings ledergruppe og det vil være en fordel med tidligere ledererfaring. Pr. i dag er det ansatt 5 overleger, 8 LIS2/3, samt 8 LIS1.

Kongsvinger (ca 18 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng både sommer og vinter. Sykehuset ligger sentrumsnært og det er kort avstand til togstasjon, barnehager og skole. Pendlere fra Oslo har mulighet til å leie hybel med gangavstand til sykehuset og til flere av byens attraksjoner. Det er god togforbindelse til Oslo (ca 9 mil), og byen ligger nært svenskegrensen (3 mil). Vil du vite mer om Kongsvinger kommune så klikk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder for kirurgiske leger
 • Legearbeid på operasjon, sengepost, poliklinikk, dagkirurgi og overvåkningsseksjon
 • Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende vaktordning
 • Supervisjon av LIS2 
 • Deltakelse i forskningsprosjekter 

Kvalifikasjoner

 • Fordel med ledererfaring
 • Norsk dokumentert autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i gen. kirurgi og/eller gastrokirurgi
 • Beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Ha gjennomføringskraft
 • Interesse for forbedring- og forskningsarbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø som har fokus på kvalitet og utdanning
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivbedrift (IA)
 • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Einarsrud
Tittel: Stedfortreder avdelingsleder
Telefon: 41145744
E-post: Havard.einarsrud@ahus.no
Navn: Trine Alnæs Sandbakken
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97574669
E-post: Trine.elnaes.sandbakken@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, avdeling Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger