Kort om arbeidsgiver

Ønskjer du ein ryddig 8-16 jobb, i eit ivaretakande og triveleg arbeidsmiljø? Kanskje treng du å jobbe litt redusert medan barna er små? Her ved BUP Molde har vi gode tilpassa arbeidsdagar med meiningsfulle og spennande arbeidsoppgåver.
 
Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund. Døgnseksjonen består av ein akutt- og utredningseining (sengepost) i Ålesund og ei familieeining i Molde.

Molde er rosene, jazzen og kulturen sin by, og ikkje minst eit eldorado for fjellturar, alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Vi har fleire daglege flyavgangar til Oslo og også internasjonale ruter. Molde by  har fornya seg med mellom anna ny sjøfront, med fleire spennande kaféer og restaurantar. Les meir om Molde og Romsdal her: https://www.fjordnorway.com/no/destinasjoner/molde

Vi har ledig både fast stilling og vikariat for lege i spesialisering frå snarast. Oppstart etter nærare avtale med seksjonsleiar.  

Stillingane er knytt til team som arbeider med barn og unge i alderen 6-18 år.
BUP Molde har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbod til barn og unge, og familiane deira. BUP Molde har ei stabil og god bemanning av overlegar og kan gi LIS-legane god oppfølging, undervisning og rettleiing. Det blir underteikna ein individuell utdanningsplan ved tilsetting.
Poliklinikken er organisert i tverrfaglege geografiske team og vi har i tillegg eige småbarnsteam, akutt/ambulant team og spesialiserte behandlingsteam som til dømes FBT, TF-CBT og OCD. Vi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinetenesta, noko som betyr at rettleiingsoppgåver til samarbeidspartane våre er ei forventa arbeidsoppgåve.
Vi ber om at du i søknadsteksten opplyser om du søkjer på fast stilling, vikariat eller begge deler.

Tenestebevis frå tidlegare arbeidsforhold må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Som lege i spesialisering vil du ha varierte arbeidsoppgåver, slik at du kan opparbeide deg den kunnskapen og erfaringa som trengs for å bli ein god spesialist
 • Sentrale arbeidsoppgåver er utgreiing, medisinering, terapi, rettleiing av føresette og eksterne samarbeidspartar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • Svært gode norskkunnskapar (ev. svensk eller dansk) både skriftleg og muntleg

Personlege eigenskapar

 • Du bør ha evne og vilje til samarbeid og omstilling
 • Vi ønsker oss ein tilsett som vil medvirke i seksjonen si fag- og organisasjonsutvikling
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eiga arbeidskvardag

Vi tilbyr

 • Vekeleg rettleiing av spesialist
 • Strukturert utdanningsstilling med deltaking i lokal og regional undervisning
 • Individuell utdanningsplan ved tilsetting
 • Vanleg dagarbeidstid 0800 -1600.
 • Løn etter overeinskomst
 • Gode pensjons-og forsikringsordningar
 • Helse Møre og Romsdal HF legg vekt på å vere ei inkluderande verksemd

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sivertsen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71217485 / 99245684
E-post: hilde.sivertsen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk BUP Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Nøisomhedsvegen
6412 Molde
Søk på stillingen