Kort om arbeidsgiver

ARA Ahus er en av landets største avdelinger for behandling av rus- og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk totalt. Etter etableringen av ny struktur for spesialiseringsløpet for leger, er avdelingen (i samarbeid med divisjon psykisk helsevern) godkjent for hele spesialiseringsløpet for rus- og avhengighetsmedisin.

Avdelingen består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker (lokalisert på hhv. Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Grorud og Ski) og 4 døgnenheter (lokalisert på hhv Årnes, Lillestrøm, Nordbyhagen og Ski). Alle våre seksjoner er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester iht. krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling ved avhengighetslidelser (TSB). Poliklinikkene i ARA har bred kompetansesammensetning og et bredt tjenestetilbud. Våre døgnenheter tilbyr tjenester innenfor elektiv avrusing (Klosteret døgn og Follo døgn), TSB døgn (Elvestad), ROP-lidelser (Follo døgn), tvungen tilbakeholdelse etter HOL §10-2 (ARA Nordbyhagen) og akutt TSB, poliklinikk og døgn (ARA Nordbyhagen). 

ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Behandlingsenhet har 12 plasser og utredningsenheten har 6 plasser. ARA Elvestad ligger i landlige og idylliske omgivelser langs Glomma i Nes kommune. 

Vår behandling kombinerer blant annet samtaleterapi, gruppeterapi, utredning av rus, psykisk helse ,fysisk aktivitet, friluftsliv, og miljøterapi. Målet er å fasitlitere endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmennesket for å gi behandling som er best mulig for den enkeltes behov og forutsetninger. Vårt mål er å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv.

Avdelingen er opptatt av kvalitet i tjenestene, og har utarbeidet en serviceerklæring til våre pasienter. Serviceerklæringen beskriver det vi mener er viktige verdier og prinsipper for god pasientbehandling, og er grunnmuren i vår tjenesteutførelse og vår kontinuerlige tjenesteforbedring.

Avdelingen er i gang med å bygge opp et miljø for klinikknær forskning innenfor vårt fagområde. Vi har tett samarbeid med sentrale forskningsmiljøer i egen divisjon. Avdelingen har etablert et forskningsutvalg som skal bidra til å fasitlitere forskningsaktiviteten vår. Det legges til rette for at alle ansatte i organisasjonen skal kunne ha mulighet til å engasjere seg i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter. 

Alle våre tjenestesteder har både overlege- og LIS-stilling(er). 

Vi har 1 ledig vikariat (100 %), med mulighet for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinfaglige oppgaver knyttet til oppfølging og behandling av pasienter. Dette omfatter bl.a. somatisk kartlegging/utredning, medisinering, samt bistand i medisinfaglige spørsmål overfor andre behandlere.
 • Rådgivning i medisinfaglige spørsmål overfor eksterne samarbeidspartnere.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Følge ordinært utdanningsløp med tjeneste i poliklinikk/sengepost, inkl. vaktarbeid iht tjenesteplan på hvert arbeidssted (seksjon/avdeling).
 • Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter avdelingens behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.
 • Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Søker må ha førerkort. 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker medarbeidere som både kan være strukturerte og fleksible.
 • Vi ønsker et positivt engasjement, gjennomføringsevne og innsatsvilje. Evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner er nødvendig.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt.
 • De som ansettes må være lagspillere og bidra til et godt arbeidsmiljø, og må ha interesse for utviklingsarbeid (fag, tjenester og pasientsikkerhet).

Vi tilbyr

 • Et godt arbeids- og læringsmiljø, inkl. tett samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor fagfeltet.
 • Veiledning og supervisjon, undervisning, samt mulighet for deltagelse i forsknings- og kvalitetsforbedringsarbeid.
 • Rulleringsordning slik at alle læringsmål i spesialiseringsløpet kan oppnås.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Lene Dalen Skaara
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45236237
E-post: ledska@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Seksjon ARA Elvestad døgn
Nedre Hagaveg 303
2150 Årnes
Søk på stillingen